telephone 210.4923400

Όροι Πώλησης

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ 
 

 1. Ορισμοί
  Στους ακόλουθους όρους: 
  Ο όρος «Προϊόντα» αναφέρεται στα προϊόντα που εμπορεύεται η Καπνόπολις Α.Ε.. 
  Ο όρος «Καπνόπολις Α.Ε.» αναφέρεται στην εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΠΝΟΠΟΛΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής, Ερμού & Θεοδωρά 1, 14452 με διακριτικό τίτλο «ΚΑΠΝΟΠΟΛΙΣ Α.Ε. 
  Ο όρος «Υπηρεσίες» αφορά στις Υπηρεσίες που παρέχονται από την Καπνόπολις Α.Ε.στους πελάτες της.
 2. Βασικοί όροι
  Οι παρόντες γενικοί όροι: (α) διέπουν τις παραγγελίες και αγορές σας από την Καπνόπολις Α.Ε., με όποιον τρόπο και αν γίνονται αυτές. Ειδικά για αγορές μέσω internet, παρακαλώ δείτε στο site περαιτέρω ειδικές προβλέψεις, (β) διέπουν την συμμετοχή σας ως μέλους του Club Καπνόπολις Α.Ε.και την παροχή Προϊόντων και Υπηρεσιών, (γ) μπορεί να τροποποιηθούν από την Καπνόπολις Α.Ε.οποιαδήποτε στιγμή με ειδοποίηση προς εσάς ή μέσω ανακοίνωσης στις σελίδες που αφορούν την Ελλάδα στο website www.kapnopolis.gr
 3. Παραγγελίες
  3.1.  Μπορείτε να κάνετε παραγγελίες για Προϊόντα και Υπηρεσίες με τους εξής τρόπους:
  (α) συμπληρώνοντας το έντυπο παραγγελίας και αποστέλλοντάς το ταχυδρομικά στη διεύθυνση Μεταμόρφωση Αττικής, Ερμού & Θεοδωρά 1, 14452.  
  (β)  συμπληρώνοντας το έντυπο παραγγελίας και αποστέλλοντάς το μέσω fax στον αριθμό 210 28 51 309
  (γ) μέσω τηλεφώνου στους αριθμούς 210 49 23 400.
  (δ) μέσω Internet και ειδικότερα μέσω του website www.kapnopolis.gr
  (ε) σε κατάστημα της Καπνόπολις Α.Ε.

3.2. Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται στον περιορισμό διαθεσιμότητας των αποθεμάτων. Η Καπνόπολις Α.Ε. θα ενημερώνει το συντομότερο δυνατόν για έλλειψη διαθεσιμότητας.
3.2.  Η Καπνόπολις Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει παραγγελίες καθ’ ολοκληρία ή μέρος αυτών ή να ζητήσει εκ των προτέρων καταβολή του τιμήματος, σε περίπτωση που διαπιστωθεί χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του υποψήφιου αγοραστή.

 1. Παράδοση και παραλαβή

4.1. Η Καπνόπολις Α.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες στη διεύθυνση, την οποία αναφέρετε στην παραγγελία σας, εντός μίας (1) ημέρας σε διευθύνσεις εντός Αττικής και εντός δύο (2) εργασίμων ημερών σε διευθύνσεις στην υπόλοιπη Ελληνική Επικράτεια. Θα ενημερώνεστε εγκαίρως σε περίπτωση που για ειδικό λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν καταστεί εφικτό να τηρηθούν οι παραπάνω επιθυμητές προθεσμίες.
4.2. Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί η παροχή Προϊόντων ή Υπηρεσιών με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που προβλέπει η Καπνόπολις Α.Ε., θα πρέπει να προβείτε σε σχετική συνεννόηση με την Καπνόπολις Α.Ε. και, εφόσον εγκριθεί, να αναλάβετε τυχόν σχετικό κόστος.
4.3. H κυριότητα των Προϊόντων και ο κίνδυνος που τα αφορά μεταβιβάζεται σε εσάς από τη στιγμή της παράδοσής τους σε εσάς.

5.Επιστροφές προϊόντων

5.1. Έχετε το δικαίωμα επιστροφής οποιουδήποτε εμπορεύματος δεν σας ικανοποιεί εντός 30 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας.
5.2. Η Καπνόπολις Α.Ε. αποδέχεται μόνο επιστροφές εμπορευμάτων μη μεταχειρισμένων στην αρχική τους κατάσταση και συσκευασία, τα οποία θα συνοδεύονται και από τα σχετικά παραστατικά. Στην περίπτωση αυτή η Καπνόπολις Α.Ε. θα επιστρέφει τα καταβληθέντα, για τα επιστραφέντα προϊόντα, χρήματα εντός 30 ημερών μετά την παραλαβή τους. Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή των χρημάτων θα χρεώνονται σε εσάς. 
5.3. Θα πρέπει να επιβεβαιώνετε την ποσότητα και την κατάσταση των εμπορευμάτων κατά την παράδοση και εάν κάποια εμπορεύματα είναι ελαττωματικά, θα πρέπει να ενημερώνετε σχετικά την Καπνόπολις Α.Ε. εντός 3 ημερών από την παραλαβή τους. Εάν το προϊόν που αγοράσατε είναι όντως ελαττωματικό, η Καπνόπολις Α.Ε. μπορεί να το επιδιορθώσει ή  να το αντικαταστήσει ή να σας επιστρέψει τα χρήματά σας, σύμφωνα και με τα νόμιμα δικαιώματά σας. Εάν δεν ενημερώσετε εντός της παραπάνω προθεσμίας των 3 ημερών,  θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί την παραγγελία.
5.4. Όταν οι επιστροφές έχουν ολοκληρωθεί με δέοντα τρόπο, η Καπνόπολις Α.Ε. θα αντικαθιστά τα εμπορεύματα που επεστράφησαν εφόσον αποδειχτούν ελαττωματικά, ή θα επιστρέφει τα καταβληθέντα χρήματα, εντός 30 ημερών το αργότερο αρχής γενομένης από την ημερομηνία παραλαβής των επιστρεφομένων εμπορευμάτων.

6.Τιμές Προϊόντων και Όροι Πληρωμής

6.1. Η Καπνόπολις Α.Ε. μπορεί να αλλάξει την τιμή των Προϊόντων και Υπηρεσιών ειδοποιώντας τους καταναλωτές με τον προσφορότερο τρόπο.
6.2. Θα καταβάλλετε την τρέχουσα τιμή Προϊόντων και Υπηρεσιών, η οποία ισχύει κατά την στιγμή της παραγγελίας. 
6.3. Οι τιμές περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α., αλλά όχι μεταφορικά έξοδα.
6.4. Για παραδόσεις που ξεπερνούν σε αξία καθαρή τα 100,00€, τα μεταφορικά έξοδα δε θα χρεώνονται. Η ελάχιστη παραγγελία διαμορφώνεται σε 100,00€ για λόγους συσκευασίας. Εξαιρείται η αυθημερόν παράδοση, που επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος €12,00€.  
6.5. Η αξία των τιμολογίων είναι πληρωτέα μετρητοίς κατά την στιγμή της παράδοσης των Προϊόντων ή της παροχής των Υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίον έχει γίνει η παραγγελία (εκτός εξαιρέσεων συμφωνημένης πίστωσης).
6.6. Η πληρωμή με μεταχρονολογημένες επιταγές δε γίνεται σε καμία περίπτωση δεκτή. 
6.7. Εάν η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων διαφέρει από τη διεύθυνση έκδοσης των τιμολογίων, τότε απαιτείται καταβολή του τιμήματος σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν της παράδοσης.

 1. Συμμετοχή στο Club Καπνόπολις Α.Ε.

7.1. Όταν η Καπνόπολις Α.Ε. αποδέχεται την πρώτη παραγγελία σας, γίνεστε αυτόματα μέλος του Club Καπνόπολις Α.Ε..
7.2. Ο αριθμός μέλους σας στο Club Καπνόπολις Α.Ε. αναγράφεται στο πρώτο τιμολόγιο που θα λάβετε. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας κρατήστε αυτό τον αριθμό για τις μελλοντικές σας παραγγελίες.
7.3. Η συμμετοχή σας στο Club Καπνόπολις Α.Ε. σας δίνει το δικαίωμα απολαβής ειδικών Υπηρεσιών, όπως είναι για παράδειγμα η ενημέρωσή σας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας μας, η συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, η ενημέρωση για προσφορές και άλλες.
7.4. Η συμμετοχή σας ως μέλος στο Club Καπνόπολις Α.Ε. δεν μεταβιβάζεται σε τρίτο.
7.5. Με δική σας ευθύνη και μέριμνα τα στοιχεία επικοινωνίας σας που δίνετε στο Club Καπνόπολις Α.Ε. θα πρέπει να είναι πάντα ενημερωμένα.

 1. Ευθύνη

8.1. Σε ό,τι αφορά τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες η ευθύνη της Καπνόπολις Α.Ε. είναι μόνο αυτή που ρητά ορίζεται στους παρόντες όρους πώλησης. Στο βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος, οποιαδήποτε άλλη ευθύνη εξαιρείται.
8.2. Η Καπνόπολις Α.Ε. δεν θα φέρει καμία ευθύνη απέναντί σας (ενδοσυμβατική, εξωσυμβατική ή άλλη) για οποιαδήποτε αποθετική, ειδική, επικουρική /παρεπόμενη ή έμμεση ζημία ή βλάβη, συμπεριλαμβανομένου του διαφυγόντος κέρδους, τα οποία μπορεί να προκύψουν ως απόρροια της στο παρόν περιγραφόμενης πώλησης.

 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Καπνόπολις Α.Ε. δε διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα και σέβεται και τηρεί απόλυτα την σχετική Νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Η Πολιτική της εταιρίας μας  για την προστασία των προσωπικών δεδομένων  έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας www.kapnopolis.gr

 1. Ισχύουσα νομοθεσία

Οι παρόντες όροι διέπονται και θα πρέπει να ερμηνεύονται βάση της Ελληνικής Νομοθεσίας. Αρμόδια για την επίλυση διαφορών μεταξύ εσάς και της Καπνόπολις Α.Ε. είναι τα  δικαστήρια των Αθηνών.

Τι είναι τα Cookies;

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από τους ιστοτόπους που επισκέπτεσθε. Χρησιμοποιούνται ευρέως για τη λειτουργία ή την πιο αποτελεσματική λειτουργία των ιστότοπων καθώς και για να παράσχουν πληροφορίες στους ιδιοκτήτες ενός ιστότοπου.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα Cookies;

Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να βελτιώσουμε τη χρήση και τη λειτουργικότητα των Ιστοτόπων της Καπνόπολις Α.Ε. και να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους Ιστότοπούς μας  και τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτούς. Τα Cookies μας βοηθούν να προσαρμόσουμε τους Ιστότοπους της Καπνόπολις Α.Ε. στις προσωπικές σας ανάγκες, να ενισχύσουμε το φιλικό προς το χρήστη χαρακτήρα τους, να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με την ικανοποίηση των καταναλωτών και για να επικοινωνούμε μαζί σας οπουδήποτε στο διαδίκτυο. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα Cookies στο Διαδικτυακό τόπο μπορεί να χρησιμοποιηθούν και από τρίτους για λειτουργικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς.

Ποια είναι τα είδη των Cookies που χρησιμοποιούνται στο Διαδικτυακό τόπο της Καπνόπολις Α.Ε.;

Στο Διαδικτυακό τόπο της Καπνόπολις Α.Ε. ενδέχεται να γίνεται χρήση των ακόλουθων ειδών  Cookies:

Απαραίτητα Cookies

Τα Cookies αυτά απαιτούνται για τη βασική λειτουργικότητα του διαδικτυακού τόπου. Η χρήση τους μπορεί να περιλαμβάνει την είσοδο στο διαδικτυακό τόπο (επαλήθευση ταυτότητας),  σκοπούς ασφάλειας ή εντοπισμού τοποθεσίας.   

Παράδειγμα:

Χρησιμοποιούμε cookies για να αποθηκεύουμε πληροφορίες για την γλώσσα της προτίμησής σας  στο Διαδικτυακό τόπο και για να τη θυμόμαστε την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε. Επίσης, μετά την ταυτοποίησή και την σύνδεσή σας χρησιμοποιούμε ένα προσωρινό cookie για να σας αναγνωρίζουμε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας και να αποτρέψουμε ότι κάποιος άλλος υποδύεται εσάς ακόμα και αν δεν τερματίσετε σωστά τη συνεδρία.

Session ID / Σύνδεσης:

Ο Διαδικτυακός τόπος της Καπνόπολις Α.Ε. χρησιμοποιεί συγκεκριμένα Cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του.Ένα από αυτά είναι το Cookie που δημιουργεί ένα session ID για τον κάθε χρήστη (ID συνεδρίας) ώστε το σύστημα να μπορεί να ταυτοποιήσει  μοναδικά το χρήστη και να τον ξεχωρίσει από οποιονδήποτε άλλο που περιηγείται στο   Διαδικτυακό τόπο.Η πληροφορία αυτή δε χρησιμοποιείται ή αποθηκεύεται εκτός των συστημάτων της Καπνόπολις Α.Ε. και διατηρείται προσωρινά όσο ο χρήστης βρίσκεται στις σελίδες λογαριασμού ή άλλες σελίδες όπου απαιτείται μοναδική και ασφαλής σύνδεση. Χωρίς αυτό το cookie η πρόσβαση αυτή δε θα ήταν ασφαλής, επομένως είναι πολύ σημαντικό.

Λειτουργικά Cookies

Τα cookies αυτά μας βοηθούν να βελτιώνουμε ή να βελτιστοποιούμε την εμπειρία σας. Μας επιτρέπουν να μετράμε τη χρήση του Διαδικτυακού τόπου και να βελτιώνουμε την απόδοσή του.

Παράδειγμα:

Χρησιμοποιούμε το Adobe Analytics για να αναγνωρίζουμε από πού προέρχονται οι επισκέψεις στο Διαδικτυακό τόπο και τη συμπεριφορά των επισκεπτών του. Τα cookies αυτά μας βοηθούν να κατανοήσουμε πως οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με το Διαδικτυακό μας τόπο παρέχοντας πληροφορίες για τις σελίδες που επισκέπτονται, το χρόνο που αφιερώνουν και τυχόν τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Χρησιμοποιούμε την πληροφορία αυτή για να βελτιώσουμε την εμπειρία και την απόδοση των δικτυακών μας τόπων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε αυτό το σύνδεσμο.

Language / Γλώσσας: Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της επιλεγμένης γλώσσας του Διαδικτυακού τόπου. Απενεργοποιώντας αυτό το Cookie μπορεί να προκαλέσει δυσαρέσκεια στο χρήστη αφού μπορεί να ερωτηθεί ξανά για την γλώσσα περιήγησης που προτιμά.

Coountry / Χώρας: Χρησιμοποιείται για να προτείνει την πιο σχετική εμπειρία περιήγησης σύμφωνα με τη χώρα που βρίσκεται ο χρήστης και στην οποία επιθυμεί να παραλάβει τα προϊόντα που αγοράζει από τη Καπνόπολις Α.Ε.. 

Promotion / Προωθητική ενέργεια: Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των Μελών του Καπνόπολις Α.Ε. Club που δικαιούνται κάποια προωθητική ενέργεια  και την προβολή πληροφοριών  σχετικά με την προσφορά που δικαιούνται.

Login / Σύνδεσης: Χρησιμοποιείται για να προσφέρει στα Μέλη του Καπνόπολις Α.Ε. Club την επιλογή αποθήκευσης των λεπτομερειών σύνδεσής τους ώστε να μη χρειάζεται η εισαγωγή του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης κάθε φορά που πλοηγούνται στις σελίδες του Καπνόπολις Α.Ε. Club που απαιτείται σύνδεση.

Google Analytics: Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει πληροφορίες για το τι κάνουν οι χρήστες που επισκέπτονται τον δικτυακό μας τόπο αλλά δεν αναγνωρίζουν τους χρήστες. Οι χρήστες ταυτοποιούνται από μόνοι τους από το συνδυασμό υπολογιστή, λογαριασμού χρήστη και προγράμματος περιήγησης. Τα cookies αυτά δε συλλέγουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας.  

Adobe Omiture: Χρησιμοποιείται για την παροχή ανώνυμων και συγκεντρωτικών πληροφοριών σχετικά με το που πηγαίνει και τι κάνει ο χρήστης στο Διαδικτυακό τόπο της Καπνόπολις Α.Ε..

Via Michelin: Χρησιμοποιείται για να προσφέρει στους χρήστες εξατομικευμένες υπηρεσίες με βάση τη γεωγραφική τους περιοχή όπως το Καπνόπολις Α.Ε. Store Locator (Εντοπισμός καταστήματος).

Διαφημιστικά Cookies

Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται από διαφημιστικές εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την προβολή διαφημίσεων σχετικών με τα ενδιαφέροντά σας όταν κάνετε περιήγηση στο ιντερνετ. Με τη βοήθεια των cookies αυτών οι διαφημίσεις είναι στοχευμένες, σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας και ο αριθμός των φορών που προβάλλονται περιορισμένος. Μας επιτρέπουν επίσης να μετράμε την αποτελεσματικότητα των καμπανιών διαφήμισης στο διαδίκτυο.

Ενδέχεται να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες αυτές με τρίτους συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών μας.

Παράδειγμα: 

Χρησιμοποιούμε το Google DoubleClick για να καταλάβουμε πως οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τις ηλεκτρονικές διαφημιστικές καμπάνιες  που πραγματοποιούνται στο διαφημιστικό δίκτυο της Google.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε αυτό το link.

Google Doubleclick: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να καταλάβουμε πώς οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τις καμπάνιες ψηφιακής διαφήμισής μας. Μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε και να αξιολογήσουμε τα κλικ που γίνονται στις διαφημίσεις μας, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που λαμβάνετε.

Οι Διαδικτυακοί τόποι της Καπνόπολις Α.Ε. επίσης χρησιμοποιούν άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης όπως οι διευθύνσεις IP, τα αρχεία καταγραφής (log files) και τις εικόνες συλλογής στατιστικών στοιχείων (beacons) που μας επιτρέπουν να προσαρμόζουμε  τους Διαδικτυακούς μας τόπους  στις προσωπικές σας ανάγκες.

IP Διευθύνσεις

Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που χρησιμοποιείται από τους υπολογιστές συνδεδεμένους και επιτρέπει την ταυτοποίηση του υπολογιστή σας  κάθε φορά που συνδέεστε στο Internet. Ενδέχεται να καταγράψουμε IP διευθύνσεις για τους ακόλουθους σκοπούς:

 (i) να επιλύσουμε τεχνικά ζητήματα, (ii) να διατηρήσουμε την ασφάλεια του δικτυακού τόπου (iii) να κατανοήσουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιούνται ιστοσελίδες μας και (iv) για την προβολή περιεχομένου σύμφωνα με τις ανάγκες σας, ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε.

Αρχεία καταγραφής (Log Files)

Εμείς (ή κάποιος τρίτος για λογαριασμό μας) ενδέχεται  να συλλέξουμε πληροφορίες με τη μορφή των αρχείων καταγραφής τα οποία καταγράφουν τη δραστηριότητα στο διαδικτυακό τόπο και συλλέγουν στατιστικά στοιχεία για τις συνήθειες περιήγησης ενός χρήστη. Αυτές οι καταχωρήσεις δημιουργούνται  ανώνυμα και μας βοηθούν να συγκεντρώσουμε  (μεταξύ άλλων) : (i) τον τύπο του προγράμματος περιήγησης (browser) και του λειτουργικού συστήματος του χρήστη (ii) πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση  του χρήστη (όπως για παράδειγμα το URL από το οποίο προέρχονται, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης του ιστοτόπου μας, ποιες σελίδες του ιστοτόπου μας επισκέφθηκαν και για πόσο διάστημα) και (iii) άλλα παρόμοια δεδομένα περιήγησης ή δεδομένα σχετικά με τα click που έκαναν οι χρήστες.

Εικόνες συλλογής Στατιστικών Στοιχείων (Web beacons)

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε web beacons (ή clear GIF) στους Ιστότοπους της Καπνόπολις Α.Ε.τόπο.Τα Web beacons (γνωστά επίσης και ως “web bugs”) είναι μικρές συμβολοσειρές κώδικα που δημιουργούν μια μέθοδο παροχής γραφικής εικόνας σε έναν διαδικτυακό τόπο  με σκοπό τη μεταβίβαση δεδομένων πίσω σε εμάς. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των web beacons μπορεί να περιέχουν τεχνικές πληροφορίες όπως  πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται ο χρήστης σε μια εκστρατεία αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων (π.χ. πότε άνοιξε το ηλεκτρονικό μήνυμα, πού κατευθύνεται ο χρήστης από το ηλεκτρονικό μήνυμα, κλπ.).  Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες των web beacons για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, της λήψης αναφορών για την κίνηση διαδικτυακών τόπων, της καταμέτρησης μοναδικών επισκεπτών, του ελέγχου και λήψης αναφορών για διαφημίσεις και ηλεκτρονικά μηνύματα ταχυδρομείου, και της εξατομίκευσης.

Διαχείριση των προτιμήσεών σας για τα Cookies

Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να αλλάζουν τις προτιμήσεις τους για τα Cookies, ανά πάσα στιγμή, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο "Προτιμήσεις Cookies" στην ιστοσελίδα μας. Αυτό φορτώνει ένα εργαλείο διαχείρισης Cookies το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα είδη των cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και παρέχει στο χρήστη την επιλογή να μην δώσει τη συγκατάθεσή του για τα Διαφημιστικά και τα Λειτουργικά Cookies σε συμμόρφωση  με το διεθνές δίκαιο και τη νομοθεσία.

Αφού ο χρήστης επιλέξει τον τύπο (-ους) των Cookies στα οποία επιθυμεί να δώσει  τη συγκατάθεσή του και υποβάλλει τις προτιμήσεις του, το εργαλείο διαχείρισης Cookies θα  κάνει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για τα Cookies που υπάρχουν στο δικτυακό χώρο της Καπνόπολις Α.Ε.. H λίστα με τα Cookies ενημερώνεται κάθε 4 μήνες για να περιέχει την πλήρη λίστα με όλα τα διαφημιστικά και λειτουργικά Cookies. 

Ενημέρωση της παρούσας Δήλωσης

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αλλαγές και διορθώσεις της παρούσας πολιτικής. Ανατρέξτε στην παρούσα σελίδα ανά τακτά διαστήματα για να ενημερωθείτε για αλλαγές ή επιπλέον πληροφορίες.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018